C/ Thomas Edison, 9 (Nave 6) Polígono Industrial Valldoriolf 08430 – La Roca del Vallés Barcelona (SPAIN)+ (34) 93 691 92 15

Avís Legal

Els textos, imatges, sons animacions i resta de continguts inclosos en aquesta Web són propietat de Taylor Hobson, S.L. . – C/ Thomas Edison, 9 (Nave 6) Polígon Industrial Valldoriolf, 08430 – La Roca del Vallés – Barcelona – Espanya – NIF: B61636908. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o enmagatzenament, total o parcial haurà de ser prèviament consentit per escrit per Taylor Hobson, S.L., excepte quan es digui el contrari.

Taylor Hobson, S.L. es compromet, també, a mantindré totes les dades sota la més estricta confidencialitat i a no donar-li a ningú. Totes les dades que Taylor Hobson, S.L. reuneix mitjançant formularis d´aquesta Web tindran un tractament automatitzat. Aquestes dades seran facilitades voluntàriament pels interessats amb la finalitat de que Taylor Hobson, S.L. poguí contactar amb ells per diferents medis i/o els faci arribar l´informació comercial i publicitària.

En cap cas es faran servir aquestes dades per altres fins ni se li donaran a tercers, d´acord amb els principis de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En qualsevol moment el titular de les dades podrà donar-se de baixa o modificar, ja sigui pels mitjans que aquesta Web facilita o bé per escrit a: Taylor Hobson, S.L. – C/ Thomas Edison, 9 (Nave 6) Polígon Industrial Valldoriolf, 08430 – La Roca del Vallés.

Menu